Powrót do Szkolenie

Fertygacja i nawadnianie

0% Ukończono
0/0 Steps
 1. Wprowadzenie

  Wstęp
  3 Tematy
 2. Woda
  Obieg wody i sytuacja hydrologiczna
  3 Tematy
  |
  3 Quizy
 3. Użycie wody
  3 Tematy
  |
  3 Quizy
 4. Infrastruktura
  Elementy składowe systemu fertygacji
  10 Tematy
  |
  10 Quizy
 5. Obliczenia i ćwiczenia na platformie
  1 Temat
  |
  1 Quiz
 6. Podsumowanie
  1 Temat
  |
  1 Quiz
 7. Fertygacja
  Wprowadzenie do fertygacji
  3 Tematy
  |
  3 Quizy
 8. Planowanie i obliczenia harmonogramów
  6 Tematy
  |
  2 Quizy
 9. Pozostałe
  Diagnostyka i monitoring
  3 Tematy
  |
  3 Quizy
 10. Prawo
  1 Temat
  |
  1 Quiz
 11. Podsumowanie
  Zakończenie
  2 Tematy
Quiz 17 z 27

Obliczenia wydatku dozownika + ćwiczenia na platformie – quiz

Quiz zawiera 2 pytania / Czas na rozwiązanie Quizu – 4 min.

Zasady

 1. Na rozwiązanie quizu masz średnio 2 min. na pytanie (np. jeżeli w quizie jest 6 pytań – masz 12 min. na rozwiązanie),
 2. czas liczony jest od rozpoczęcia quizu,
 3. jeżeli czas dobiegnie końca, quiz automatycznie zakończy się,
 4. każde z pytań zawiera 4 odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest poprawna,
 5. pytania i odpowiedzi rotują się – tzn. przy kolejnych próbach to samo pytanie może znajdować się na różnych pozycjach, podobnie jest w przypadku odpowiedzi,
 6. każde pytanie ma jednakową wartość punktową – 1 pkt. za poprawną odpowiedź, 0 pkt. za błędną,
 7. aby ukończyć quiz trzeba udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (chyba, że wcześniej zakończy się czas przeznaczony na rozwiązanie quizu),
 8. nie ma wymaganego minimum poprawnych odpowiedzi aby zakończyć quiz,
 9. po pierwszym podejściu do quizu masz możliwość wykorzystania jednej poprawki,
 10. quizy możesz rozwiązywać dowolną ilość razy, ale wynik (do certyfikatu) liczy się z pierwszej lub – jeżeli to poprawka – drugiej próby,
 11. wynik na certyfikacie jest średnią uzyskaną ze wszystkich quizów w kursie,
 12. wynik na certyfikacie wyrażony jest w procentach,
 13. certyfikat pojawi się na koncie po ukończeniu kursu w 100% oraz wypełnieniu wszystkich quizów (konieczne jest oznaczenie lekcji i quizów jako zakończonych – zielona ikona obok lekcji/quizu),
 14. certyfikat do pobrania znajduje się w zakładce szkolenia -> moje certyfikaty,
 15. po uzyskaniu certyfikatu nie ma możliwości podejścia do ponownej certyfikacji.