Co decyduje o plonie rzepaku?

Obecne czasy w rolnictwie to, z jednej strony nowe technologie, automatyzacja i precyzja, z drugiej prawidła, które nie zmieniają się od wieków.

Przyznasz, że jednym z czynników jakie są kluczowe w “gospodarowaniu”, to osiąganie najwyższych możliwych plonów przy ograniczaniu kosztów. Niektórych kosztów nie da się bardziej obniżyć, co więcej środki do produkcji drożeją i…mam złą wiadomość – będą drożały.

W związku z powyższym, warto zastanowić się co definiuje plon? Dlaczego rozbieżności w plonowaniu są takie duże? Co powoduje, że plony rzepaku kształtują się od 2 ton do nawet 5-6 ton z tego samego hektara? Gdzie popełniamy błąd? Czy tylko natura reguluje plonowanie? Czynników jest wiele, które zaraz przedstawię.

Żyzność, urodzajność, produktywność

żyzność gleby, urodzajność gleby i produktywność gleby to w dużym skrócie suma czynników wpływających na wielkość plonu (czynniki plonotwórcze). Poniżej znajduje się infografika, gdzie łatwiej będzie zrozumieć co buduje plon.

Definicje

Żyzność gleby1

zdolność gleby do zaspokajania edaficznych (żywieniowych) potrzeb roślin, to znaczy do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego, ciepła itp. Stanowi ona zespół morfologicznych (np. wykształcenie i miąższość poziomów glebowych), fizycznych (np. uziarnienie, struktura), chemicznych, fizykochemicznych (np. pH, skład kompleksu sorpcyjnego), biochemicznych i biologicznych (np. zawartość materii organicznej, skład edafonu) właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Jest wypadkową zasobności w składniki pokarmowe i właściwości gleby. Bardzo dobra zasobność nie musi oznaczać bardzo dobrej żyzności jeżeli inne właściwości gleby będą niekorzystne (np. gleby ilaste o niekorzystnych warunkach powietrzno-wodnych). Dawniej utożsamiano żyzność z zasobnością, lecz w 2. połowie XX w. utrwalił się konsensus, że jest to pojęcie szersze.

Urodzajność gleby2

zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin i wydawania plonu. Jest to wypadkowa żyzności i zastosowanych przez rolnika zabiegów agrotechnicznych. Urodzajność jest cechą określającą wartość produkcyjną gleby. Wyróżnia się: urodzajność potencjalną, zależną od siedliska, w jakim gleba występuje oraz urodzajność aktualną, która może się zmieniać w czasie
Podstawową miarą urodzajności jest plon (urodzaj). Na glebach urodzajnych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, można osiągać wysokie plony.

Produktywność gleby3

jest wypadkową zdolności gleby (biotopu) do wytwarzania biomasy. Z przyrodniczego punktu widzenia miarą produktywności jest ilość suchej masy organicznej, wytworzonej w określonej jednostce czasu na odpowiednim areale gleby. Produktywność gleby należy ściśle wiązać z określonym zespołem, czy zbiorowiskiem roślinnym, odpowiednim płodozmianem itp.

Źródła
[1,2,3] wikipedia.pl

Zatem czynniki definiujące plon to:

Żyzność gleby to:

 • woda,
 • materia organiczna,
 • odczyn,
 • zasobność gleby.

Urodzajność gleby to żyzność gleby oraz:

 • struktura gleby,
 • stanowisko.

Produktywność gleby to żyzność gleby + urodzajność gleby oraz:

 • odmiany,
 • chwasty,
 • choroby,
 • szkodniki,
 • inne.

Masz rację…nie na wszystko mamy realny wpływ, ale przyznasz, że na większość z tych czynników TAK!. Oczywiście pozostaje jeszcze aspekt ekonomiczny i pracochłonności. Czas i pieniądze odgrywają tutaj zasadniczą rolę.

Zostawiam Cię z tą myślą do kolejnego maila (już w najbliższy wtorek) – wtedy zajmiemy się pierwszym czynnikiem z żyzności gleby jakim jest woda.


Platforma FarmWise™

platforma z kursami i szkoleniami video dla rolnictwa i ogrodnictwa

Jeżeli potrzebujesz pełnej wiedzy w postaci szkolenia/kursu video prowadzonego przez ekspertów w swoich dziedzinach – sprawdź poniżej

Kursy i szkolenia video dostępne na platformie

Nawożenie rzepaku < klik

– Wprowadzenie do nawożenia rzepaku (P1)
– Nawożenie rzepaku w okresie letnio-jesiennym (P2)
– Nawożenie rzepaku w okresie wiosennym i profilaktyka mikroelementowa (P3)
Autor i prowadzący prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak

Główne błędy w nawożeniu rzepaku < klik

– szkolenie traktujące o najczęstszych błędach popełnianych w nawożeniu rzepaku
Autor i prowadzący prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak

Nawożenie kapusty < klik

– Kompletne szkolenie z nawożenia kapusty
Autor i prowadzący prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

Fertygacja i nawadnianie < klik

– Kompletne szkolenie z fertygacji i nawadniania
Autor i prowadzący prof. dr hab. Waldemar Treder


Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.