Co decyduje o plonie rzepaku?

Obecne czasy w rolnictwie to, z jednej strony nowe technologie, automatyzacja i precyzja, z drugiej prawidła, które nie zmieniają się od wieków. Tak więc, co decyduje o plonie rzepaku? Dowiesz się z tego artykułu.

Przyznasz, że jednym z czynników jakie są kluczowe w “gospodarowaniu”, to osiąganie najwyższych możliwych plonów przy ograniczaniu kosztów. Niektórych kosztów nie da się bardziej obniżyć, co więcej środki do produkcji drożeją i…mam złą wiadomość – będą drożały.

W związku z powyższym, warto zastanowić się co definiuje plon? Dlaczego rozbieżności w plonowaniu są takie duże? Co powoduje, że plony rzepaku kształtują się od 2 ton do nawet 5-6 ton z tego samego hektara? Gdzie popełniamy błąd? Czy tylko natura reguluje plonowanie? Czynników jest wiele, które zaraz przedstawię.

Żyzność, urodzajność, produktywność

żyzność gleby, urodzajność gleby i produktywność gleby to w dużym skrócie suma czynników wpływających na wielkość plonu (czynniki plonotwórcze). Poniżej znajduje się infografika, gdzie łatwiej będzie zrozumieć co buduje plon.

Co decyduje o plonie rzepaku? Czynniki naturalne i agrotechniczne wchodzące w skład żyzności, urodzajności i produktywności.
Co decyduje o plonie rzepaku? Czynniki naturalne i agrotechniczne wchodzące w skład żyzności, urodzajności i produktywności.

Definicje

Żyzność gleby1

zdolność gleby do zaspokajania edaficznych (żywieniowych) potrzeb roślin, to znaczy do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego, ciepła itp. Stanowi ona zespół morfologicznych (np. wykształcenie i miąższość poziomów glebowych), fizycznych (np. uziarnienie, struktura), chemicznych, fizykochemicznych (np. pH, skład kompleksu sorpcyjnego), biochemicznych i biologicznych (np. zawartość materii organicznej, skład edafonu) właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu. Jest wypadkową zasobności w składniki pokarmowe i właściwości gleby. Bardzo dobra zasobność nie musi oznaczać bardzo dobrej żyzności jeżeli inne właściwości gleby będą niekorzystne (np. gleby ilaste o niekorzystnych warunkach powietrzno-wodnych). Dawniej utożsamiano żyzność z zasobnością, lecz w 2. połowie XX w. utrwalił się konsensus, że jest to pojęcie szersze.

Urodzajność gleby2

zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin i wydawania plonu. Jest to wypadkowa żyzności i zastosowanych przez rolnika zabiegów agrotechnicznych. Urodzajność jest cechą określającą wartość produkcyjną gleby. Wyróżnia się: urodzajność potencjalną, zależną od siedliska, w jakim gleba występuje oraz urodzajność aktualną, która może się zmieniać w czasie
Podstawową miarą urodzajności jest plon (urodzaj). Na glebach urodzajnych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, można osiągać wysokie plony.

Produktywność gleby3

jest wypadkową zdolności gleby (biotopu) do wytwarzania biomasy. Z przyrodniczego punktu widzenia miarą produktywności jest ilość suchej masy organicznej, wytworzonej w określonej jednostce czasu na odpowiednim areale gleby. Produktywność gleby należy ściśle wiązać z określonym zespołem, czy zbiorowiskiem roślinnym, odpowiednim płodozmianem itp.

Źródła
[1,2,3] wikipedia.pl

Zatem czynniki definiujące plon to:

Żyzność gleby to:

 • woda,
 • materia organiczna,
 • odczyn,
 • zasobność gleby.

Urodzajność gleby to żyzność gleby oraz:

 • struktura gleby,
 • stanowisko.

Produktywność gleby to żyzność gleby + urodzajność gleby oraz:

 • odmiany,
 • chwasty,
 • choroby,
 • szkodniki,
 • inne.

Masz rację…nie na wszystko mamy realny wpływ, ale przyznasz, że na większość z tych czynników TAK!. Oczywiście pozostaje jeszcze aspekt ekonomiczny i pracochłonności. Czas i pieniądze odgrywają tutaj zasadniczą rolę.

Dla dociekliwych

Jeżeli interesuje dzisiejszy temat, znajdziesz więcej informacji w kursie video nawożenie rzepaku. Jest to pełne rozwinięcie tematu czynników decydujących o plonie rzepaku (i nie tylko) wraz z komentarzem Eksperta.

Powiązane artykuły

Systemy uprawy w produkcji rzepaku

Poniżej znajdziesz podstawowe zagadnienia związane z zadaniami agrotechnicznymi. Żeby odnieść sukces w uprawie rzepaku, należy zadbać o jego odpowiednie odżywienie zarówno w okresie letnio-jesiennym jak również wiosennym. Dzisiaj zajmę się nawożeniem w pierwszym okresie (letnio-jesiennym).

Odpowiedzi