Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.

Czego się dowiesz z artykułu Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.“?

 • poziom przyswajania składników pokarmowych w zależności od pH roztworu na przykładzie siedmiowodnego siarczanu cynku Wpływ pH na dostępność cynku dla 0,1 % roztwór ZnSO4 ∙7H2O,
 • wpływ pH na dostępność cynku dla roślin 0,5 % roztwór ZnSO4∙7H2O,
 • wpływ pH i fosforanów na dostępność cynku dla roślin 0,1 i 0,5 % roztwór ZnSO4 ∙7H2O.

Jeżeli stosujemy kilka składników w cieczy roboczej, powinniśmy się liczyć z reakcją jednego składnika z drugim. Składniki cieczy mogą być antagonistami (negatywnie działać względem siebie) lub synergizmami (wzajemne, pozytywne działanie). Jednym z czynników decydujących o dostępności składnika pokarmowego dla rośliny jest pH cieczy roboczej.

Poniżej znajdziesz przykład wpływu pH roztworu na przyswajanie składników pokarmowych na przykładzie siedmiowodnego siarczanu cynku.

Przykłady wpływu pH na dostępność składników pokarmowych

WYKRES 1

Roztwór 0,1% siedmiowodnego siarczanu cynku

Przy pH 6 dostępność składników pokarmowych utrzymuje się  na poziomie powyżej 90% niezależnie od czasu (ten ma nieznaczny wpływ na obniżenie dostępności).

Podobnie jest w przypadku pH 7, chociaż ogólna przyswajalność spada w okolice 80%.

Jednakże, podwyższenie pH o kolejny stopień (do 8) ma kolosalny wpływ na przyswajalność podawanych składników – w tym przypadku dostępność składników spada poniżej 10%!

Wpływ pH na dostępność cynku dla roślin 0,1% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.
Wpływ pH na dostępność cynku dla roślin 0,1% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.

WYKRES 2

Roztwór 0,5% siedmiowodnego siarczanu cynku

Sytuacja ma się podobnie z mocniejszym roztworem siarczanu cynku. Przy pH 6 dostępność nadal jest w okolicach 90-95%, ale podwyższenie pH roztworu tylko o jedna jednostkę (do pH 7) powoduje spadek dostępności składników do poziomu ~30-45% (w zależności od czasu).

Dalsze podnoszenie pH ma skutek podobny do poprzedniego przykładu z roztworem siarczanu cynku 0,1% – przyswajalności spadają poniżej 10%.

Wpływ pH na dostępność cynku dla roślin 0,5% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.
Wpływ pH na dostępność cynku dla roślin 0,1% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.

WYKRES 3

Roztwór 0,1% i 0,5% siedmiowodnego siarczanu cynku + fosforany

Często mówi się o konieczności stosowania odżywek fosforowych, aby dodać roślinom energii. Jak można zauważyć na poniższym przykładzie, dodanie fosforanów ma poważne skutki –  poziom dostępności niezależnie od pH i stężenia roztworu, znajduje się nieznacznie powyżej 0%! Wniosek – NIE WOLNO łączyć (w tym przypadku siarczanu cynku) z nawozami fosforowymi.

Aby mieszanina nieskompleksowanego siarczanu cynku i fosforanów była stabilna, pH powinno być na poziomie 3-4. Należy jednak pamiętać, że wartością graniczną jest pH kutykuli (ok. 3,0), tylko jeżeli pH cieczy będzie wyższe od 3, wtedy będzie szansa na wnikanie cieczy roboczej do rośliny. Biorąc to pod uwagę, aby mieszanina siarczanu cynku i fosforanów była stabilna, mamy dosyć wąski przedział pH cieczy roboczej.

Wpływ pH i fosforanów na dostępność cynku dla roślin 0,1% i 0,5% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.
Wpływ pH i fosforanów na dostępność cynku dla roślin 0,1% i 0,5% roztworu ZnSO4 7H2O. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin.

Podsumowanie

 1. Stosowanie cieczy roboczej o pH powyżej 6 aplikując składniki w formie siarczanów może nie mieć sensu, ze względu na znaczny, negatywny wpływ na dostępność składników pokarmowych,
 2. w praktykowanych wartościach pH cieczy roboczej, nie wolno mieszać nawozów siarczanowych z nawozami fosforowymi,
 3. powyższy tekst jest przykładem, ale sytuacja z nawozami fosforowymi ma się podobnie w przypadku innych siarczanów – np. Żelaza (Fe), Miedzi (Cu) czy Manganu (Mn),
 4. w niekorzystnych warunkach mieszanina może wytrącać osady uniemożliwiające aplikację cieczy roboczej,
 5. warto stosować składniki skompleksowane chelatami lub aminokwasami aby obniżyć ryzyko niedostępności składników dla roślin w przypadku mieszanin wielu składników pokarmowych,

Dla dociekliwych

Sprawdź również:

Warto zapoznać się jeszcze z kilkoma istotnymi tematami:

 • Stabilność nieskompleksowanej formy cynku w zależności od stężenia pierwiastka i obecności fosforanów (rozwinięcie informacji z tego maila),
 • Wytrącanie się osadów w mieszaninach (porównanie wizualne cieczy roboczych w zależności od czasu) ZnSO4 . 7H2O / Roztwór 0,13% Zn,
 • chelat Zn / Roztwór 0,13% Zn,
 • dostępność miedzi w zależności od pH roztworu i zawartości fosforanów,
 • mieszanie miedzi z borem,
 • dostępność manganu w zależności od pH roztworu i zawartości fosforanów,
 • dostępność żelaza w zależności od pH roztworu,
 • zalety chelatów w stosowaniu preparatów dolistnych,
 • stałe trwałości kompleksów i chelatów.

PS

Jeżeli interesują Cię powyższe punkty, znajdziesz je w kursie video nawożenie rzepaku. Jest to pełne rozwinięcie tematu Odżywiania roślin przez liście. Wpływ pH i łącznego stosowania składników na ich dostępność dla roślin. Znajdziesz tam szczegółowe omówienie powyższych punktów wraz z komentarzem Eksperta.

Powiązane artykuły

Odpowiedzi