Zadania agrotechniczne w okresie letnio-jesiennym

Czego się dowiesz z artykułu zagadnienia agrotechniczne w okresie letnio-jesiennym?

 • Wapnowanie w okresie letnio jesiennym,
 • nawożenie fosforem i potasem w okresie letnio jesiennym,
 • nawożenie azotem w okresie letnio jesiennym,
 • nawożenie magnezem i siarką w okresie letnio jesiennym,
 • nawożenie mikroelementami w okresie letnio jesiennym.

Poniżej znajdziesz podstawowe zagadnienia związane z zadaniami agrotechnicznymi. Żeby odnieść sukces w uprawie rzepaku, należy zadbać o jego odpowiednie odżywienie zarówno w okresie letnio-jesiennym jak również wiosennym. Dzisiaj zajmę się nawożeniem w pierwszym okresie (letnio-jesiennym).

Wapnowanie

Wapnowanie jest jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych. Regulacja odczynu pH jest nadrzędna w stosunku do nawożenia. W skrajnych przypadkach doprowadzimy do uruchomienia się toksycznego glinu i żelaza (patrz wykres poniżej). Nieuregulowany odczyn to problem z pobieraniem i przetwarzaniem składników pokarmowych. Im bardziej kwaśna gleba, tym więcej toksycznego glinu. W ekstremalnych przypadkach może to doprowadzić nawet do śmierci rośliny.

Warto zadbać o regulowanie odczynu pod roślinę poprzedzającą uprawę rzepaku. Większość efektów nawozów wapniowych jest optymalna w drugim-trzecim roku po aplikacji, więc wapnowanie przed siewem i próba regulacji odczynu w ten sposób może nie dać oczekiwanych efektów. (Więcej na temat wapnowania w kursie video)

Zadania agrotechniczne w okresie letnio-jesiennym - Uwstecznianie fosforu w glebie a wartość pH
Zadania agrotechniczne w okresie letnio-jesiennym – Uwstecznianie fosforu w glebie a wartość pH

Fosfor i potas

Dwa składniki, które powinniśmy zastosować w okresie letnio-jesiennym. Te składniki – szczególnie fosfor – charakteryzują się małą mobilnością w glebie, stąd zalecenie aby po aplikacji wymieszać je z glebą. Składnik będzie do dyspozycji nie tylko w górnej warstwie gleby ale również w głębszych jej partiach. Natomiast planując nawożenie potasem należy mieć na uwadze, że składnik ten jest pobierany przez rzepak w największych ilościach.

Azot

Wszystko zależy od tego jaką ilością tego składnika dysponujemy w glebie. Optymalnie byłoby zastosować 30-50kg (gleby średnie) azotu przed siewem. W przypadku rzepaków przerośniętych, aby zrealizować potrzeby jesienne roślin, dawkę należy zweryfikować i w razie potrzeb uzupełnić.

Magnez, siarka

W zależności w jakich nawozach stosujemy te składniki optymalnym okresem aplikacji będzie:

 • okres letnio-jesienny (przed siewem) – w przypadku nawozów trudno rozpuszczalnych w wodzie,
 • okres jesiennej wegetacji lub wiosenny – w przypadku nawozów łatwo rozpuszczalnych w wodzie (np. siarczan magnezu).

Należy pamiętać, że siarka i magnez to składniki ruchliwe. Dostępne z nawozów łatwo rozpuszczalnych będą narażone na wymywanie, zwłaszcza siarka, która nie jest wiązana w kompleksie sorpcyjnym. W takim przypadku, przy sprzyjających warunkach wymywania składników, możemy utracić znaczną część tych składników. Dlatego bezpieczniej jest stosować te pierwiastki z łatwo rozpuszczalnych nawozów właśnie późną jesienią, już w trakcie wegetacji.

Mikroelementy

Jak w pozostałych składnikach, aplikacja tych składników zależy od ich dostępności w glebie. Najważniejsze w uprawie rzepaku to:

 • bor,
 • mangan,
 • molibden.

To właśnie te mikroelementy uzupełniamy jako pierwsze. Strategia aplikacji boru, manganu czy molibdenu to jedna, czasami dwie dawki w okresie jesiennej wegetacji.

Następnie zwracamy uwagę na pozostałe składniki takie jak:

 • miedź,
 • cynk,
 • żelazo.

Więcej informacji na temat nawożenia mikroelementami znajdziesz w kursie video

Podsumowanie

Należy pamiętać, że w okresie letnio-jesiennym przede wszystkim zadbajmy o regulację odczynu gleby. To podstawa w optymalnym wykorzystaniu aplikowanych składników pokarmowych z nawozów. Następnie ważną rolę odgrywają fosfor i potas. Aplikacja azotu, magnezu i siarki będzie zależała od warunków pogodowych i stanu gleby w jakiej uprawiamy rzepak, ale nie jest mniej ważna niż pozostałe składniki. Nie zapominajmy również o mikroelementach.

Dla dociekliwych

Sprawdź również:

Warto zapoznać się jeszcze z kilkoma istotnymi tematami:

 • Nawożenie azotem w okresie wiosennym,
 • nawożenie siarką w okresie wiosennym,
 • nawożenie magnezem i potasem w okresie wiosennym,
 • nawożenie mikroelementami w okresie wiosennym,
 • nawożenie fosforem w okresie wiosennym.

PS

Jeżeli interesują Cię powyższe punkty, znajdziesz je w kursie video nawożenie rzepaku. Jest to pełne rozwinięcie tematu zadań agrotechnicznych. Znajdziesz tam szczegółowe omówienie powyższych punktów wraz z komentarzem Eksperta.

Powiązane artykuły

Odpowiedzi