Systemy uprawy w produkcji rzepaku

Nawożenie rzepaku

Czego się dowiesz z artykułu “Systemy uprawy w produkcji rzepaku“?

  • Systemy uprawy w produkcji rzepaku,
  • porównanie siewu tradycyjnego i punktowego.

Istnieje kilka systemów uprawy w jakich możesz prowadzić swoje gospodarstwo uprawiając rzepak. Tylko na pozór system uprawy nie ma związku z nawożeniem. Wybór ten ma jednak znaczenie na sposób aplikacji nawozu a w konsekwencji na efektywność wykorzystania składników pokarmowych.

Systemy uprawne to:

  • System tradycyjny – orkowy,
  • uprawa w mulcz,
  • siew bezpośredni,
  • uprawa pasowa – striptill.

Aby odpowiednio dobrać system uprawy, musimy również pamiętać o parku maszynowym, którym dysponujemy. Wybór w tym przypadku ma znaczenie. Siejąc w szerokie rzędy możemy dla przykładu stosować mikrogranulowany nawóz  startowy aplikowany w bezpośrednie sąsiedztwo nasion. Rozwiązania w tym przypadku są dwa:

  • Stosujemy nawóz do mieszania z nasionami i taką mieszankę wysiewamy,
  • posiadamy przystawkę zakładaną na siewnik i aplikujemy nawóz w trakcie siewu przez redlicę w bezpośredni sąsiedztwo nasion.

Siew tradycyjny vs. siew punktowy

Wysokie plony odpowiedniej jakości można uzyskać z różnych systemów siewu. W obu można również popełnić błędy. Z jednej strony istotą jest właściwe przygotowanie stanowiska, z drugiej odpowiednio gęsty siew.

Poniżej znajduje się porównanie rzepaku z doświadczenia przeprowadzonego przez Profesora Szczepaniaka. Na zdjęciach widać dwa systemy siewu – tradycyjny (po lewej) i punktowy (po prawej). Po fotografii z lewej strony można wywnioskować zbyt wysoką obsadę – ok.60 roślin/m2, gdzie planowany wysiew oscylował w granicach 40-45 roślin/m2 (pojawiły się samosiewy, które będą miały wpływ na plon).

Jeżeli zwrócimy uwagę na siew punktowy, obsada powinna być niższa niż z siewu tradycyjnego. W siewie tradycyjnym nie powinno być problemu z obsadą do 50 roślin/m2. W siewie punktowym, obsada 50 roślin na metrze kwadratowym byłaby zbyt gęsta. Biorąc pod uwagę rozstaw rzędów 45 cm, umieszczenie pasowo nasion w tak niewielkiej odległości od siebie byłoby niekorzystne z powodu późniejszego ograniczenia wzrostu roślin. Zatem zalecana obsada w systemie punktowym to od 25-34 roślin na metr kwadratowy. Warto tych wartości nie przekraczać, ponieważ to spowoduje wspomniane problemy (ograniczenie wzrostu spowodowane zbyt dużym zagęszczeniem).

Porównanie roślin z siewu tradycyjnego i punktowego – systemy uprawy w produkcji rzepaku

Podsumowanie

Wybór rodzaju siewu to z jednej strony możliwości techniczne gospodarstwa, z drugiej świadomość opisanych konsekwencji związanych z nawożeniem startowym. Ten krótki mail nie wyczerpuje w pełni tematu, ale uświadamia subtelne różnice przy wyborze systemu wysiewu w uprawie rzepaku.

Dla dociekliwych

Sprawdź również:

Warto zapoznać się jeszcze z kilkoma istotnymi tematami:

  • Pełne porównanie roślin w siewie punktowym.

PS

Jeżeli interesują Cię powyższe punkty, znajdziesz je w kursie video nawożenie rzepaku. Jest to pełne rozwinięcie dzisiejszego tematu. Znajdziesz tam szczegółowe omówienie powyższych punktów wraz z komentarzem Eksperta.

Powiązane artykuły

Odpowiedzi